Utställningslokal på 300 kvadratmeter om flygets utveckling på Ljungbyhed

 

Vi har renoverat och anpassat en s.k. dubbelförläggning från tidigt 1900-tal för att kunna presentera flygets historia på Ljungbyhed. Många ideella mandagar har lagts ner på detta av medlemmar i föreningen. Vi öppnade den 2016 för besökare. Den är under kontinuerlig förbättring eftersom vi har många fler objekt att visa…….

 

Förutom flygmateriel har vi en unik samling muckartavlor från tidigt 1970-tal. Totalt är det över 100 st. Alla är olika och en del är riktiga konstverk. De speglar dessutom en tid då vi hade värnplikt i Sverige! Många som gjort sin värnplikt på F5 kan här förflytta sig tillbaka till den ”glada lumpartiden”.

 

I vår ägo har vi dessutom nära 40 fantastiska karikatyrer från 1930-talet. De är gjorda av Stig Oscar Karlsson, även Sexton kallad efter sitt inryckningsnummer. Han påbörjade sin pilotutbildning 1931 och tjänstgjorde därefter som flyglärare på Ljungbyhed. Han omkom den 23 juli 1937 vid ett haveri utanför Hästholmen (i Vättern norr om Ödeshög) och följde med flygplanet, en Fokker, i djupet. Flygplanet lokaliserades först 2013. ”Sexton” bärgades och begravdes i april 2014 på Östra begravningsplatsen i Göteborg. Teckningarna är av mycket hög klass och innehåller intressant information kring elever och lärare på flygskolan. Arbete med att dokumentera de avbildade personernas ”levnadshistoria” pågår.

 

Dessutom visar vi filmer kring den militära flygutbildningen från 1930-talet och fram till nedläggningen av F5.

 

En unik utställning i en vacker parkmiljö. Väl värd ett besök.