Biblioteket inryms tillsammans med bildarkivet i en särskild byggnad intill museet. Där finns ca 4000 volymer med facklitteratur av olika slag: materielbeskrivningar, tekniska beskrivningar, förar- och mekanikerinstruktioner, rullor med personalförteckningar från 1920-talet, flygböcker och flygtidningar från flygets barndom, utbildningslitteratur mm.
---Bland det mest intressanta är en samling av alla de informationer som Utrikespolitiska Institutet gav ut under Andra världskriget. Det finns även informationer om de hundratals utländska flygplan som nödlandade eller tvingades ner i Sverige under Andra världskriget.

(Tillgång till biblioteket efter direkt överenskommelse.)

 

Här nedan följer ett par exempel på typer av litteratur du kan hitta på bibliotektet:

1) Bland de många materielbeskrivningar vi har hittar man denna utrustningslista för Sk 12
2) Ett exempel ur Utrikespolitiska Institutets Kalendarium från Andra Världskriget.
3) Vi har ett antal inbundna exemplar av flygtidningnar. Här Flight från flygets barndom
4) Vi har en mängd Rullor med förteckningar över anställda i försvaret från 1920-talet till våra dagar.
5) Bilden är hämtat ur Aircraft Year Book 1924 och visar den första lufttankningen och den första kontakten mellan ett luftskepp och ett flygplan.
6) Här visas omslaget till en av de många utbildningsplaner vi har inom olika fackområden.