Flygplan
22 olika flygplantyper har använts i utbildningen vid Krigsflygskolan, från Ö1 till Sk 60. Samtliga typer är dokumenterade med fotografier, materielbeskrivningar och förarinstruktioner

<<tillbaka