Människor

Ett stort antal människor har verkat på Krigsflygskolan genom årtiondena: Anställda - militärer och civila värnpliktiga. elever vid Flygskolan, Väderskolan, Flygtrafiktjänsskolan, Trafikflygarhöskolan mm Under 1980-talet verkade drygt 600 fast anställda vid flottiljen, hälften militärer och hälften civila. Trehundra värnpliktiga utbildades per år och drygt tvåhundra elever per år vid de olika skolorna. Merparten av de som arbetat eller utbildats här finns dokumenterade i bildarkivet.

<<tillbaka