Enoch Thulins flygskola
Enoch Thulin, som tillverkade flygplan i Landskrona för armén och flottan, startade en flygskola i Ljungbyhed i juli 1915. Anledningen var att i avtalet för försäljning av flygplan till försvaret ingick att för varje levererat flygplan skulle tillverkaren stå för utbildningen av en flygförare. Inledningsvis fick bara militära flygförare utbildas men efter Första världskrigets slut även civila. I början var kostnaderna för flygutbildningen 800 kr och då fick man själv betala haveriutgifterna. Om man betalade 2.500 kr slapp man detta. Senare steg kostnaderna till 2.500 kr resp 6.000 kr. Enoch Thulin omkom i ett haveri under en provflygning med ett Thulin K monoplan den 14 maj 1919. Skolan råkade därefter ut för ekonomiska svårigheter och den 23 augusti 1920 sattes AB Thulinverken i konkurs och flygskolan upphörde därmed. Flygplan och inventarier såldes på auktion. Totalt utbildades 101 elever på Thulins flygskola och av dessa var 92 svenskar. Den sista eleven var fröken Elsa Andersson som fick sitt certifikat i februari 1920.
<<tillbaka