Dragoner, husarer, infanterister och kavallerister

Följande regementen har haft Ljungbyhed och Bonarp som övningsplatser: Kungliga Skånska Husarregementet K5; Kungliga Skånska Dragonregementet K6; Kronprinsens Husarer K7; Kungliga Norra Skånska Infanteriregementet I 24. Nedan visas några bilder från de skånska regementenas övningar på Ljungbyhed.

<<tillbaka