Föreningen Ljungbyheds Militärhistoriska Museum har

bl. a. som syfte att


återspegla militär och social verksamhet vid Ljungbyhed från 1670-talet till 1998
förvalta och vårda materiel som deponerats eller ägs av museet
ge möjlighet till forskning i flygmilitär historia
upprätta referensbibliotek
hålla foto-, film- och videoarkiv
visa flygmateriel och verksamhet i samband med flygning, tillsyn och reparation

Föreningen är öppen för enskilda och föreningar, som har intresse för militärhistoria.

Styrelsen 

Conny Lindquist
Bertil Larsson
Ragnar Stenström

Sven Persson

Lennart R Persson

Bertil Magnusson
Michael Johansson

 

Rolf Nilsson

Per Nagy

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Vice sekreterare, Museiföreståndare

Kassör

Ledamot

Ledamot

 

Suppleant

Suppleant

 

 

 

Samverkande förening   

F5 Kamratförening                

Hembygdsföreningen             

                           
 

Representant

Per Nagy

Bengt Eskilsson

 

 

 

Revisorer

Bengt Eskilsson

Jan-Eric Olsson

 

 

Valberedning

Bengt Eskilsson
Hans Rundblad

 

 

EKONOMI
Föreningen får ett kommunalt bidrag om 100 000 kronor samt ett bidrag från Ljungbyhed Park om 60.000 kronor. Övriga intäkter omfattar gåvor, entréavgifter och medlemsavgifter. Hyran uppgår till nära 120 000 kronor och utgifter för el, värme, försäkringar mm till ca 75.000 kronor.

ÖVRIGT
Allt arbete inom föreningen bedrivs ideellt och det behövs mångas krafter för att hålla museet öppet, samt för att sköta arkiv och materiel. Alla intresserade är välkomna att delta i arbetet med att bevara den drygt 300-åriga militära epoken på Ljungbyhed.

Antalet besökare under 2019 var drygt 1700, en liten minskning jämfört med rekordåret 2018. Den nya utställningen med flyg har utökats med ca 90 kvm. Den kommer att färdigställas under 2020.

Medlemsantalet är idag 211, men det finns plats för många fler! Välkomna.                        

Fly ’n Ride är numera en del av vår förening. Årets evenemang blir lördagen den 28 augusti. Det blir ett samarrangemang med TFHS, gymnasieskolan (teknikerutbildning), Greybird och Folkuniversitetet (drönarutbildning). Inställd 2021?

Se mer på Fly 'n Ride.