Föreningen Ljungbyheds Militärhistoriska Museum har

bl. a. som syfte att


återspegla militär och social verksamhet vid Ljungbyhed från 1670-talet till 1998
förvalta och vårda materiel som deponerats eller ägs av museet
ge möjlighet till forskning i flygmilitär historia
upprätta referensbibliotek
hålla foto-, film- och videoarkiv
visa flygmateriel och verksamhet i samband med flygning, tillsyn och reparation

Föreningen är öppen för enskilda och föreningar, som har intresse för militärhistoria.

Styrelsen 

Hans Gustafsson
Bertil Larsson
Laila Gustavsson

Lennart R Persson

Conny Lindquist

Roger Ragnarsson
Jan Nilsson

Rolf Nilsson

Andreas Nordh

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

 

 

 

Samverkande förening   

F5 Kamratförening                

Hembygdsföreningen             

                           
 

Representant

Vakant

Bengt Eskilsson

 

 

 

Revisorer

Bengt Eskilsson

Ragnar Stenström

 

 

Valberedning

Bengt Eskilsson
Hans Rundblad

 

 

EKONOMI
Föreningen får ett kommunalt bidrag om 100 000 kronor samt ett bidrag från Ljungbyhed Park om 60.000 kronor. Övriga intäkter omfattar gåvor, entréavgifter och medlemsavgifter. Hyran uppgår till nära 120 000 kronor och utgifter för el, värme, försäkringar mm till ca 75.000 kronor.

ÖVRIGT
Allt arbete inom föreningen bedrivs helt ideellt och det behövs mångas krafter för att hålla museet öppet, samt för att sköta arkiv och materiel. Alla intresserade är välkomna att delta i arbetet med att bevara den snart 350-åriga militära epoken på Ljungbyhed.

Antalet besökare under 2021 var1618, en liten ökning jämfört med 2020, trots den pågående pandemin. Gruppbesöken uteblev tyvärr nästan helt.

Medlemsantalet är idag 270, en ökning med nära 20% senaste året, men det finns plats för många fler! Välkomna.