Föreningen Ljungbyheds Militärhistoriska Museum har

bl. a. som syfte att


återspegla militär och social verksamhet vid Ljungbyhed från 1670-talet till 1998
förvalta och vårda materiel som deponerats eller ägs av museet
ge möjlighet till forskning i flygmilitär historia
upprätta referensbibliotek
hålla foto-, film- och videoarkiv
visa flygmateriel och verksamhet i samband med flygning, tillsyn och reparation

Föreningen är öppen för enskilda och föreningar, som har intresse för militärhistoria.

Styrelsen 

Kenneth Dådring
Bertil Larsson
Ragnar Stenström
Lennart R Persson

Claes Isacsson
Bertil Magnusson

Michael Johansson

 

Per Nagy

Rolf Nilsson

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

 

Suppleant

Suppleant

 

 

 

Samverkande förening   

F5 Kamratförening                

Hembygdsföreningen             

                           
 

Representant

Jan-Erik Nordh

Bengt Eskilsson

 

 

 

Revisorer

Bengt Eskilsson

Jan-Erik Bergkvist

 

 

Valberedning

Bengt Eskilsson
Hans Rundblad

 

 

EKONOMI
Föreningen får ett kommunalt bidrag om 80.000 kronor samt ett bidrag från Ljungbyhed Park om 60.000 kronor. Övriga intäkter omfattar gåvor, entréavgifter och medlemsavgifter. Hyran uppgår till ca 116.000 kronor och utgifter för el, värme, försäkringar mm till ca 60.000 kronor.

ÖVRIGT
Allt arbete inom föreningen bedrivs ideellt och det behövs mångas krafter för att hålla museet öppet, samt för att sköta arkiv och materiel. Alla intresserade är välkomna att delta i arbetet med att bevara den drygt 300-åriga militära epoken på Ljungbyhed.

Antalet besökare under 2018 var över 2100, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2015. Den nya avdelningen med inriktning på flygets historia på Ljungbyhed är säkert en starkt bidragande faktor, liksom att vi har öppet dagligen under juli och första veckan i augusti. I år avser vi utöka ”flygutställningen” med ca 90 kvm.

Medlemsantalet ökar, men det finns plats för många fler! Välkomna.                       

Fly ’n Ride är numera en del av vår förening. Årets evenemang planeras att bli lördagen den 31 augusti.

Se mer på Fly 'n Ride.