Beväring från slutet av 1800-talet
Bilden visar en del av en docka iklädd stridsmundering. Indelningsverket tillkom 1682 och ersattes år 1901 av värnplikten. På Ljungby, Bonarp och Kvidinge hedar har skånska unga män, infanterister, dragoner och husarer, tränats för att försvara landet. beväring
 
(PS BILD, LJUNGBYHED)