Teodolit
Meteorologiskt instrument för att mäta höjdvindar. . teodolit
 
(PS BILD, LJUNGBYHED)