Bildarkivet innehåller cirka 150 000 fotografier och negativ från början av 1910-talet till våra dagar. Nära 8000 glasplåtar är inskannade och skildrar aktiviteter, byggnader m.m. under åren 1926-1950. Glasplåtarna har en fantastisk upplösning och därmed detaljrikedom. Det finns många flygfoton, från främst 1930-talet, täckande stora delar av skånsk natur och bebyggelse. Dessa plåtar är till största delen tagna av Fritiof Hallström som var fotograf från 1920-talet till 1970-talet och som förde noggranna anteckningar om var och när bilderna är tagna. Nästan alla elever som passerat F5 finns i arkivet. Flygfotona från 1930-talet är tagna av dåtidens ’flygarprofiler’ vid F5.

Efter 1950 är det mest negativ i formatet 6x9 cm eller 6x6 cm. Från 1970-talet och framåt är det mesta i småbildsformat, 24x36 mm, både svart/vitt och färg. Mot slutet av F5 tillvaro är det mest diabilder i färg. Både negativ och diabilder skannas in kontinuerligt. Idag har vi ca 125 000 bilder överförda till datamedia.

Alla skannade bilder är sökbara (lokalt) och utgör en stor kulturskatt med bilder av bl. a. människor, flygplan, miljöer i Skåne. Fotoarkivet är naturligtvis tillgängligt för den som vill forska i historien kring Ljungbyhed med omnejd. (Tillgång efter direkt överenskommelse vid varje tillfälle.)

Sedan februari 2007 håller en grupp entusiaster på att identifiera, komplettera och korrigera informationen på de inskannade bilderna. Hittills har vi haft 400 möten och gått igenom drygt 35 500 bilder! Vid varje möte brukar vi vara mellan 20 och 30 personer. Den samlade kunskapen och erfarenheten i gruppen är ovärderlig.

Vi börjar aug/sep och håller på till ca mitten av maj (med uppehåll för jul/nyår). Mötesplats är Museets Annex (f.d. underofficersmässen i husarlägret) inne på gamla flottiljområdet varje fredag mellan kl 12:30 och 15:00.  Allt dokumenteras på video för framtiden.

I arkivet finns ett stort antal bilder med byggnader, där ganska många är rivna idag, medan nya är uppförda. Avsikten är att dokumentera både gamla och nya byggnader med de aktiviteter (och personal), som funnits i lokalerna. Det finns ett stort antal ritningar, som också behöver överföras till datamedia.

Denna kulturskatt är värd att bevara åt eftervärlden.

Bildidentifieringen genomförs som studiecirkel i samarbete med            

Prinsessan Sibylla och Prins Gustav Adolf besöker Ljungbyhed den 20 maj 1939

 

Efter försvarsbeslutet 1936 sker en omfattande nybyggnation vid F5 under åren 1937 och 1938

 

Den tyska JU-52:an, som landade på Bonnarps hed den 2 maj 1945 kl 06:10 demonteras 1950 utanför hangar 3 och skrotas! Det var ett av Hitlers sjukvårdsfpl.


Här visas några exempel på bilder:

Dragoner, husarer, infanterister och kavallerister
De första flygarna på Ljungbyhed
Thulins flygskola
Människor
Miljöer
Flygplan
Flygfotografier